Στόχος της δράσης είναι η πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, για τα προγράμματα σπουδών στις στρατιωτικές σχολές και στα σώματα ασφαλείας, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις σπουδές στις στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας.

Ομιλητές θα είναι ο Άν/χης Αναστάσιος Λέτσιος του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού του 2ου Επιτελικού Γραφείου ΚΕΤΧ, ο Αστυνόμος Β΄ Κωνσταντίνος Μαγκαφάς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ο Υποπυραγός Σπυρίδων Κυπαρίσσης του Πυροσβεστικού Σώματος και ο Ανθυποπλοίαρχος Αντώνιος Ευαγγελλάτος του Λιμενικού Σώματος.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00μμ

Γονική συναίνεση

Για όσους/ες μαθητές/τριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη δράση, απαιτείται να υποβληθεί στο σχολείο έγγραφη δήλωση συναίνεσης γονέα. Η υποβολή της μπορεί να γίνει και στο email του σχολείου.

Για το σύνδεσμο ανοίξτε το έγγραφο.

Έγγραφο