Ενημερωθείτε από τα συνημμένα για τον τρόπο εξέτασης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων.