Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την 31.08.2020 το σχολείο μας θα λειτουργεί κάθε Τρίτη, στο πλαίδιο της θερινής υπηρεσίας.