ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ : Οκτώβριος 2022

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

Κωδικός Σχολείου(ΥΠAIΘ): 0660010

 

     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα του Σχολείου(διεύθυνση)

ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τηλέφωνο

26920 71342

   

e-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα

http://lyk-dafnis.ach.sch.gr

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Αναπληρωτής Διευθυντής

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου των Μαθητών

ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. 5

 1. Εισαγωγή. 5

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 5

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 5

 1. Λειτουργία του Σχολείου. 6

Ι. Ταυτότητα Σχολείου. 6

ΙΙ. Ιστορία. 6

ΙΙΙ. Κτηριακή υποδομή. 6

 1. ΚΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ.. 6
 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. 6
 3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. 7
 4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.. 7
 5. Διδακτικό ωράριο. 7
 6. V. Προσέλευση στο σχολείο. 7

VΙ. Παραμονή στο σχολείο. 7

VII. Αποχώρηση από το σχολείο. 8

VIII.      Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου. 8

 1. Απουσίες μαθητών. 9
 2. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων. 10
 3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. 11

Ι. Φοίτηση: 11

 1. Σχολικοί χώροι 11

III.         Διάλειμμα. 11

 1. Εμφάνιση. 12
 2. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Ο Διευθυντής. 12
 3. Οι εκπαιδευτικοί 12

VII.        Σύμβουλος Σχολικής Ζωής. 14

VIII.      Οι μαθητές/μαθήτριες. 14

 1. Άλλα θέματα. 15
 2. Παιδαγωγικός έλεγχος. 16
 3. Σχολικές Δραστηριότητες. 16

XII.        Άλλα θέματα. 17

 1. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου. 17

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας. 17

 1. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 18

III.         Σχολικό Συμβούλιο. 18

 1. Η σημασία της σύμπραξης όλων. 18
 2. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους. 18

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 18

 1. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών. 19
 2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του. 19

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1.Εισαγωγή                                                                                                                                          

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (ΦΕΚ 491/09-02-2021 (Αρ. 13423/ΓΔ4 απόφαση)) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων καθώς και στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  και του Προεδρείου του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Σχολείου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

Ο κανονισμός στοχεύει στην απρόσκοπτη πρόοδο της Εκπαιδευτικής και Διδακτικής Διαδικασίας και Πράξης, αλλά και στην αρμονική συμβίωση των μελών της Σχολικής μας Κοινότητας. Αποτελεί δε προϊόν συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική κοινότητα. Στη διαδικασία διαβούλευσης διασφαλίστηκε η ισότιμη συμμετοχή όλων, και υιοθετήθηκαν οι καλύτερες στρατηγικές προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά το μέγιστο οι ανάγκες, επιθυμίες και ανησυχίες των εμπλεκόμενων.

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας    

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:

 • Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
 • Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.
 1. Λειτουργία του Σχολείου

Ι. Ταυτότητα Σχολείου

Το Γενικό Λύκειο Δάφνης πρωτολειτούργησε το 1956 βρίσκεται σε μια  αλλά δυσπρόσιτη περιοχή του Ν. Αχαΐας. Το χωριό της Δάφνης (που ονομαζόταν Στρέζοβα μέχρι το 1928) είναι ένα ορεινό χωριό στα σύνορα των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας και Αρκαδίας και βρίσκεται πολύ κοντά στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα. Απέχει 110 χιλιόμετρα από την Πάτρα, 44 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα και 68 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Είναι χτισμένο στην νοτιοανατολική πλευρά του όρους Αφροδίσιο, παραφυάδας του Ερύμανθου και έχει υψόμετρο 641 μέτρα. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κυρίως με κτηνοτροφικές αγροτικές εργασίες.

Το Λύκειο υποδέχεται παιδιά από τα Γυμνάσιο Ψωφίδας και Δάφνης που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή (Πάος, Σειρές, Τριπόταμα, Ανάσταση κ.ά.).

ΙΙ. Ιστορία

Το χωριό έχει  ιστορία χιλιάδων χρόνων. Αξίζει να διαβάσει κανείς την έρευνα του πρώην Διευθυντή του Σχολείου, Μπουσιούτη Ιωάννη, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου (βλ.ιστοσελίδα: http://lyk-dafnis.ach.sch.gr/site/el/to-sxoleio-mas/perioxi).

ΙΙΙ. Κτηριακή υποδομή

1. ΚΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Το σχολείο στεγάζεται σε ισόγειο κτήριο του 1976, που αποτελείται από το  γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, το γραφείο της Διεύθυνσης και πέντε (4) αίθουσες διδασκαλίας και το εργαστήριο Πληροφορικής, αποθηκευτικοί χώροι και οι τουαλέτες μαθητών και εκπαιδευτικών. Το εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών είναι  στη διάθεση των μαθητών και διδασκόντων άρτια εξοπλισμένο. Οι αίθουσες  δεν επαρκούν όταν λειτουργούν οι κατευθύνσεις και χρησιμοποιείται η σχολική βιβλιοθήκη που όμως δεν έχει σύστημα θέρμανσης και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το γραφείο καθηγητών. Επίσης δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων καθώς και χώρος για την άθληση των μαθητών κατά την διάρκεια του χειμώνα.

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στον εξωτερικό χώρο και έμπροσθεν του κτηρίου υπάρχει ο προαύλειος χώρος που δεν διαθέτει καμία υποδομή και καμία περίφραξη. Είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε ανθρώπους αλλά και σε ζώα της περιοχής  (πρόβατα, γουρούνια). Δεν υπάρχουν παγκάκια αλλά και καμία αθλητική υποδομή. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής τα παιδιά μετακινούνται περπατώντας πέντε λεπτά στα Δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου.

Η έλλειψη υπόστεγου και δέντρων δημιουργεί προβλήματα τόσο με την βροχή όσο και με τον ήλιο γιατί δεν υπάρχει καμία φυσική ή τεχνητή σκιά και ως επί το πλείστον τα παιδιά στα διαλείμματά τους μένουν σε εσωτερικούς χώρους του σχολείου.

Ο προαύλειος χώρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προαυλισμό των μαθητών και εντός σχολείου δεν επιτρέπεται η στάθμευση των αυτοκινήτων.

Το σχολείο δεν διαθέτει κυλικείο.

3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο υπολογιστών με υπολογιστές Διαθέτει 2 οθόνες προβολής, 2 φορητούς υπολογιστές καθώς και 7 tablet.

Η ποιότητα του διαδικτύου είναι συχνά κακή  και με την κακοκαιρία  γίνονται διακοπές ρεύματος.

4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το σχολείο διαθέτει μια μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκης σε παραπλήσιο κτήριο χτισμένο το 1966. Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με πρόγραμμα του 2001 και διαθέτει μεγάλη και αξιόλογη συλλογή βιβλίων. Δυστυχώς η ηλεκτρονική καταγραφή των βιβλίων δεν έχει διατηρηθεί και η σωστή ταξινόμηση των βιβλίων με τα χρόνια έχει χαθεί. Η πρόσβαση στο χώρο αυτό είναι δύσκολη όταν βρέχει γιατί απέχει λίγα μέτρα από το κεντρικό κτήριο του σχολείου χωρίς υπόστεγο. Επίσης, η αντλία θερμότητας  που διασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία στο χώρο δεν λειτουργεί και ο χώρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Η βιβλιοθήκη δεν χρησιμοποιείται επίσημα και οργανωμένα για δανεισμό τόσο από τους μαθητές όσο και από την τοπική κοινωνία.

 1. IV. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

 1. V. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης. Κατόπιν, παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Παράλληλα ενημερώνονται οι γονείς για την καθυστέρηση.

VΙ. Παραμονή στο σχολείο

 1. Οι μαθητές/ριες πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
 2. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν/καμία μαθητή/μαθήτρια.
 3. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.
 4. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.
 5. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.

VII. Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή/τρια.  Οι νέοι κανονισμοί της πανδημίας επιβάλλουν την αποφυγή της εισόδου στο σχολείο των γονέων για  να παραλάβουν το παιδί τους εκτός και αν προκύψει ειδικός λόγος.

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

 1. Το ωράριο λειτουργίας του Λυκείου διαφοροποιείται λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η εκτέλεση του μεταφορικού έργου των μαθητών/τριων, καθώς εκτελούνται παράλληλα μεταφορές προς όλα τα σχολεία της Δάφνης από τα κοντινά χωριά. Η τροποποίηση του ωραρίου εγκρίνεται κάθε έτος από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κατόπιν έγγραφου αιτήματος.

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

1η ώρα: 08.10-8.50

2η ώρα: 08.55-9.35

3η ώρα: 9.45-10.25

4η ώρα: 10.40-11.20

5η ώρα: 11.30-12.10

6η ώρα: 12.20-13.00

7η ώρα: 13.05-13.45

 1. Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δε γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας εκπαιδευτικού ή για άλλο λόγο, το πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται προκειμένου να αποφευχθεί το κενό. Στην περίπτωση που οι αλλαγές αυτές γίνουν μέχρι το προηγούμενο βράδυ και προκειμένου να υπάρξει άμεσος συντονισμός των μέσων μεταφοράς των παιδιών, η Διεύθυνση ενημερώνει τους Προέδρους των τμημάτων τηλεφωνικά προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές. Στις αλλαγές του προγράμματος λόγω έκτακτων αναγκών το σχολείο δίνει προτεραιότητα για ευνόητους λόγους στους μαθητές/τρεις της Γ΄ Λυκείου.
 2. Αν η αποφυγή των κενών δε μπορεί να αποφευχθεί, τότε η Διεύθυνση και οι διδάσκοντες/ουσες, φροντίζουν με τα μέσα που έχουν να απασχολήσουν δημιουργικά τους μαθητές/τριες ή να επιβλέπουν την παρουσία τους στο σχολείο. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές/τριες δε μπορούν να εξέλθουν από τον χώρο του σχολείου.
 3. Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα δεν έχει το δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου.
 4. Για το μάθημα της Γυμναστικής και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, οι μαθητές με την συνοδεία του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής, μετακινούνται στα Δημοτικά γήπεδα του χωριού με τα πόδια, διανύοντας μια απόσταση 800 μέτρων. Οι γονείς και κηδεμόνες έχουν ενημερωθεί και συναινέσει υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 5. Η παρουσία των μαθητών/τριων στο γραφείο της Διεύθυνσης επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και εφόσον δοθεί άδεια από τον διευθυντή.
 6. Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘ, όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού, οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στην Διεύθυνση και αφού τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, μπορούν να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή των μαθητικών κοινοτήτων.
 7. Απουσίες μαθητών
 1. Η ευθύνη του ημερήσιου δελτίου απουσιών και της καταχώρησης των απουσιών ανήκει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου όσο βρισκόμαστε σε κατάσταση ειδικών μέτρων λόγω πανδημίας. Οι εκπαιδευτικοί της τελευταίας ώρας ανά τμήμα τακτοποιούν τα απουσιολόγια στο ειδικό ντουλάπι του γραφείου χωρίς να σκίσουν το τελευταίο φύλλο.
 2. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης σύμφωνα με την νομοθεσία.
 3. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριων και να πληροφορείται για τους λόγους απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από τον λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS)-ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία, ή εάν για οποιαδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. προσφυγή σε υποστηρικτική εκπαιδευτική δομή ή κοινωνικές υπηρεσίες).
 4. Η πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων γίνεται όταν ο μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες μέρες ή ξεπεράσει τις 30 απουσίες.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν ενημερώνονται για τις απουσίες τους οι μαθητές/τριες απευθείας χωρίς αίτημα προφορικό (μόνο αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι) ή γραπτό των γονέων/κηδεμόνων τους.
 6. Απουσίες στις σχολικές γιορτές ή στους σχολικούς περιπάτους καταχωρούνται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών. Όταν ο γονιός δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετέχει στην εκπαιδευτική εκδρομή (μονοήμερη-πολυήμερη) το δηλώνει εγγράφως στο σχολείο και ο μαθητής/τρια παραμένει στο σχολείο και παρακολουθεί ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα.
 7. Οι μαθητές/τριες του σχολείου παραδοσιακά συμμετέχουν στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Αποτελεί όμως μια ηθική υποχρέωση όλης της μαθητικής κοινότητας να παραστεί προκειμένου να τιμήσει το παρελθόν και την ιστορία του τόπου. Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν έγκαιρα πριν ξεκινήσουν οι πρόβες για τη μη συμμετοχή τους στην παρέλαση εφόσον το γνωρίζουν. Όταν η απουσία του μαθητή/τριας που δεν είναι προγραμματισμένη θα πρέπει να δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στη Διεύθυνση. Σε καμία περίπτωση δεν καταχωρούνται απουσίες στο ημερήσιο δελτίο απουσιών.
 8. Η δύσκολη πρόσβαση κάποιων οικογενειών στο κεντρικό χωριό αλλά και τα επιβαρυμένα ωράρια εργασίας τους, καθιστούν την ανάγκη βοήθειας από τα παιδιά τους προκειμένου να προμηθευτούν φάρμακα από το φαρμακείο του χωριού ή να παραλάβουν δέματα από το Ταχυδρομείο. Στις περιπτώσεις αυτές οι μαθητές/τριες μπορούν να αποχωρήσουν από το σχολείο μόνο προσκομίζοντας στην Διεύθυνση ενυπόγραφο αίτημα των γονέων/κηδεμόνων αποχώρησης από το σχολείο. Κάθε απουσία από το σχολείο σε ώρα μαθήματος καταχωρείται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών του τμήματος.
 1. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 • Ιστοσελίδας του Σχολείου.
 • Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα emails των γονέων/κηδεμόνων, από το my school.
 • Μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο των γονέων όταν πρέπει να ενημερωθούν άμεσα και μαζικά.
 • Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
 • Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμοστεί φορά ανάλογα με τις αποφάσεις των σχετικών Υπουργείων σχετικά με τις επισκέψεις στα σχολεία στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών πανδημίας.
 1. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση:

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Όταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής τότε ο μαθητής/τρια αναγκάζεται να επαναλάβει την τάξη.

 1. Σχολικοί χώροι

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ριες σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας περνούν πολλές ώρες καθημερινά. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/ρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/ριες:

 • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.
 • Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
 • Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι μαθητής/ρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

 • Διάλειμμα

1.Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

 1. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος βοηθάει τους μαθητές/τριες να ορίσουν επιμελητές με εβδομαδιαία καθήκοντα και επιβλέπει ανά τακτά διαστήματα τις βάρδιες των επιμελητών. Τα βασικά καθήκοντα των επιμελητών είναι να ανοίγουν τα παράθυρα στην αρχή του διαλείμματος και πριν κλείσει η πόρτα από τον εκπαιδευτικό και αντίστοιχα να τα κλείνουν όταν ξεκινάει το μάθημα. Οι επιμελητές είναι επίσης υπεύθυνοι για την καθαριότητα της τάξης.

3.Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει  ή κλείσει την αίθουσα.

 1. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών και διαμορφώνεται ειδικό πρόγραμμα εφημεριών.
 2. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.
 3. Το Σχολείο μας δεν διαθέτει μεγάλο προαύλειο χώρο και αυτός δεν είναι περιφραγμένος. Δε διαθέτει επίσης κεντρική εξωτερική πόρτα και υπόστεγο με αποτέλεσμα τις βροχερές ή ζεστές μέρες τα παιδιά πρέπει να παραμένουν στον εσωτερικό κοινόχρηστο χώρο.
 4. Καθώς το σχολείο δεν διαθέτει κυλικείο τα παιδιά έχουν την επιλογή να προμηθεύονται το δεκατιανό τους από το σπίτι τους. Τα παιδιά απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολείο καφέ, αναψυκτικά και ποτά ενεργειακά.
 5. Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης, ενώ οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.

 1. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Ο Διευθυντής
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Προωθεί λοιπόν τακτικά την ηλεκτρονική αλληλογραφία του σχολείου στους/στις συναδέλφους/ισσες που είναι υποχρεωμένοι να την διαβάζουν.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς
 1. Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση − διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:

 • Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
 • Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
 • Καλλιεργούν και εμπνέουν σε αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.
 • Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
 • Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.
 • Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

Οι εκπαιδευτικοί που ξεκινούν την 1η ώρα είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών/τριών προκειμένου να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις και τα νέα που αφορούν το Σχολείο.

Απαγορεύεται η χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος από τους μαθητές/ριες. Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για το φωτοτυπημένο γνωστικό υλικό που τους προμηθεύουν οι καθηγητές τους. Η επανάληψη της φωτοτυπίας είναι αδύνατη. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκτύπωσης του υλικού τους πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας εκτός και αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι καθυστέρησης, που στην περίπτωση αυτή ζητούν την βοήθεια συναδέλφων που δεν μπαίνουν στην τάξη ή της Διεύθυνσης.

Οι εφημερίες των εκπαιδευτικών καταγράφονται στο Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων με την οριστικοποίηση του προγράμματος του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη για τον χώρο που εφημερεύουν. Όσοι εφημερεύουν στην πρώτη βάρδια είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο σχολείο στις 8 π.μ..Όσοι εφημερεύουν στη δεύτερη βάρδια είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν τα παιδιά να φύγουν από τον χώρο του σχολείου, να κλείνουν τα παράθυρα (εφόσον δεν το κάνει η καθαρίστρια) και να απενεργοποιούν τους υπολογιστές της αίθουσας των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να τακτοποιούν τα γραφεία τους και να απομακρύνουν τα απορρίματά τους πριν την αναχώρησή τους.

 • Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Στη σχολική μονάδα υπάρχει  Σύμβουλος Σχολικής Ζωής που το γενικό πλαίσιο του έργου του αποτελούν τα εξής:

 1. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγική ςαντιμετώπιση ςζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλε ςβαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεωνεμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικώνμονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητε ςυποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.
 2. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον Σύλλογο Διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον Σύλλογο Διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 3. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής αντιμετωπίζει τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και τη σχολική κοινότητα που εκτείνονται και στην κοινωνία, μέσα από οργανωμένες κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, επιδιώκει να στηρίξει και να βελτιώσει τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς μηχανισμούς, αναλαμβάνοντας ένα έργο προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση πολλών κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων, που ανακύπτουν στη σχολική τάξη, στη ζωή της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας και επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
 • Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
 • Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
 3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.
 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
 • Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
 • Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.
 1. Άλλα θέματα

Επισημαίνεται ότι:

 1. Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων– κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται. Επειδή αρκετοί μαθητές/τριες διαμένουν σε περιοχές-χωριά εκτός Δάφνης και είναι αναγκαία η επικοινωνίας με της οικογένειά τους, οι μαθητές/τριες μπορούν να φέρουν το κινητό τους τηλέφωνο στο σχολείο απενεργοποιημένο και κατά την πρωινή συγκέντρωση το παραδίδουν στην Διεύθυνση του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα κινητά των μαθητών και όταν αντιλαμβάνονται την χρήση τους από τους μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τα παραδώσουν στην Διεύθυνση που ενημερώνει τους γονείς και παραδίδει το κινητό στον μαθητή στο τέλος της σχολικής μέρας. Αν το περιστατικό αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια τότε πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να έρθουν στο σχολείο και να παραλάβουν το κινητό των παιδιών τους.
 2. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν: εντός της τάξης και αξιοποιηθούν ως ψηφιακό μέσο διδασκαλίας με ευθύνη του διδάσκοντα/ουσας, όταν υπάρχει σοβαρός οικογενειακός λόγος κατά τη διάρκεια του διαλείμματος με άδεια από την Διεύθυνση και κατά την διάρκεια κενών όπου τα παιδιά δεν μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών αλλά και υποδομών, μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους και πάντα με άδεια από την Διεύθυνση. Η κατάχρηση του κινητού στις παραπάνω περιπτώσεις θα οδηγήσει στην πλήρη απαγόρευσή του.
 1. Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων.
 2. Η χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής ουσίας, επιτρέπεται όταν συντρέχει ιατρικός λόγος και αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση της Διευθύντριας από τον κηδεμόνα. Σε έκτακτες περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων ενημερώνονται πρώτα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.
 3. Παιδαγωγικός έλεγχος

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:

 • Προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης.
 • Απαγόρευση της βίας.
 • Δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό.
 • Καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας.
 • Προώθηση της συνεργατικής μάθησης.
 • Σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή.
 • Προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 1. Σχολικές Δραστηριότητες

Το Σχολείο επιθυμεί να οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολικού προγράμματος που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. Δυστυχώς όμως η επίτευξη του στόχου για οργάνωση δραστηριοτήτων στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεν είναι εύκολη αφού το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεχώς ανανεώνεται και αλλάζει και η οριστικοποίησή του δε γίνεται πριν τις αρχές του Δεκέμβρη. Επίσης, η διαμονή των περισσότερων μαθητών/τριών σε μακρινές περιοχές και η μετακίνησή τους με μέσα μεταφοράς για όλα τα σχολεία, σε συνδυασμό με την χρονική πίεση του προγράμματος του Λυκείου (Πανελλαδικές εξετάσεις, Τράπεζα Θεμάτων) καθιστά πολύ δύσκολη  την πραγματοποίηση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων.

Παρόλο αυτά το Σχολείο προσπαθεί να διοργανώσει διδακτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές (μονοήμερες/πολυήμερες) με συναίνεση πάντα των γονέων και κηδεμόνων. Φροντίζουμε ο χαρακτήρας των εκδρομών να είναι κυρίως εκπαιδευτικός και να προσανατολίζεται σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ιστορικά, επιστημονικά, διασφαλίζοντας πάντα τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το σχολείο έχει επιπλέον βάλει ως στόχο την επαναλειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης και του ανοίγματός της στην ευρύτερη Κοινότητα. Θα οργανωθούν επίσης δράσεις ανακύκλωσης, οργάνωσης μικρού εργαστηρίου για Χριστουγεννιάτικο Παζάρι και καλλωπισμού του χώρου του Σχολείου όπου μαθητές θα φυτέψουν λουλούδια και λαχανικά της περιοχής.

 • Άλλα θέματα

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας

 1. Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους.
 2. Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι οι μαθητές/τριες έχουν φέρει στο Σχολείο αντικείμενο που μπορεί να είναι επικίνδυνο για την σωματική ασφάλεια του ίδιου/ας αλλά και της υπόλοιπης Σχολικής Κοινότητας, το παραδίδουν στη Διεύθυνση και ενημερώνονται αμέσως οι γονείς του/της.
 3. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Για το λόγο αυτό οργανώνεται το πρώτο δίμηνο της σχολικής χρονιάς συνάντηση ενημερωτική μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων.

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. Κάθε φορά που δημιουργείται κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/ συγκεκριμένη μαθήτρια, ενημερώνεται άμεσα ο/η γονέας/κηδεμόνας, που θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

 1. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Διευθύντρια,  τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

 • Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους.

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

 1. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων − μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του.

 1. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Ο Διευθυντής  του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η Διευθύντρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 1. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

 1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.

18-10-2022

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78

 

Πηγές

 • Ν.4692/2020«ΑναβάθμισητουΣχολείουκαιάλλεςδιατάξεις»(ΦΕΚ111/Α/12-6-2020)
 • Ν.1566/1985(ΦΕΚ167/Α/30-9-1985)
 • Αρίθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης τηςσχολικήςζωήςστασχολείατηςδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης»(ΦΕΚ2005/Β/31-5-2019)
 • Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002(ΦΕΚ1340/Β/16-10-2002)