1. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕ03) ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

2. ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ02) ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 

3. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ