1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ04.04) ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΕ03) ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 

3. ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ02) ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ