Παρακάτω θα βρείτε υλικό για τα μαθήματα που εμφανίζονται

Σας γνωστοποιούμε ότι:

  • στο ΦΕΚ Α ́ 111/12-06-2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4692/2020 με θέμα: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
    Τα άρθρα 6, 7, 8 του Κεφαλαίου Α ́ και η παρ. 3 του άρθρου 61 του Κεφαλαίου Ε ́ του ανωτέρω νόμου αφορούν θέματα προγραμμάτων και αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.
  • Στο ΦΕΚ Β ́ 3027/21-07-2020 δημοσιεύτηκε:
    η με αρ. πρωτ. 89646/Δ2/09-07-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.
  • Στο ΦΕΚ Β ́ 699/04-03-2020 δημοσιεύτηκε:
    η με αρ. πρωτ. 31603/Δ2/04-03-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Ακολουθείστε τα βήματα στο παρακάτω αρχείο για να εγγραφείτε στα μαθήματα των ηλεκτρονικών τάξεων του σχολείου μας.

Επίσης δείτε και τον πιο αναλυτικό οδηγό στο δεύτερο αρχείο.