Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή του Υπουργείου για να υπολογίσετε τα μόρια που συγκεντρώσατε στις εξετάσεις.

https://markcalc.it.minedu.gov.gr/