ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

1η

8.10

8.50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ

8.55

9.35

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ

3η

9.45

10.25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ

4η

10.40

11.20

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ

11.30

12.10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ

12.20

13.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ

7η

13.05

13.45