Την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023 το σχολείο θα λειτουργήσει με τηλεκπαίδευση.