Οι έλεγχοι επίδοσης για το Α' τετράμηνο έχουν σταλεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για όσους επιθημούν δια ζώσης παραλαβή, καθώς και ενημέρωση για την έως τώρα φοίτηση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 17-02-2023.