Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ),  [Ευελπίδων  (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ), Ικάρων  (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),  [ΣτρατούΞηράς  (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού  (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας ΣΜΥΑ)], ακαδημαϊκού έτους  2020-21

Προκήρυξη [pdf]

Δικαιολογητικά - Προθεσμίες [pdf]