Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Προκήρυξη [pdf]

Δικαιολογητικά - Προθεσμίες [pdf]